bảo mật-Apple tố Facebook 'thu thập tối đa dữ liệu người dùng'