bạo lực học đường-Danh hài Thúy Nga: 'Tôi từng bị bắt nạt, dọa đánh, ám ảnh vô cùng'