bạo loạn-Ngay sau bạo loạn, cựu tổng thống Brazil nhập viện ở Mỹ