bạo hành trẻ em-Cha trói tay, treo con gái lên trần nhà: Thường xuyên đánh con khi say rượu