bạo hành trẻ em-Làm giấy khai sinh cho bé 4 tháng bị bố đánh gãy chân: Mang họ mẹ, tên cha để trống