bạo hành tím chân-Một học sinh ở Đà Nẵng hoảng loạn khi từ trường về nhà