bạo hành phụ nữ-'Phi công trẻ' dùng thanh sắt đâm vào vùng kín của người tình khai gì tại CQĐT?