bạo hành gia đình-Đau đớn vì bị chồng mắng chửi trước mặt mẹ đẻ