báo Hàn Quốc nói về Công Phượng-Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng có lỗi trong thất bại của Incheon'