Báo Hàn Quốc-Báo Hàn Quốc: ‘Tấn Trường như Oliver Kahn ở Việt Nam’