bánh trôi bánh chay-Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực