bánh sinh nhật-'Choáng' với chiếc bánh sinh nhật được làm từ...tiền mặt