bangkok-13 người nhiễm Covid-19 ở Thái Lan sau khi hút thuốc, uống rượu chung