Bang Washington-Bang Washington bắt được con ong bắp cày sát thủ đầu tiên