băng trộm SH-'Hiệp sĩ' Hoàng kể lại giây phút đối mặt với nhóm cướp SH