băng trộm cắp-Triệt phá băng nhóm cướp tài sản gây ra 30% các vụ ở trung tâm Sài Gòn