băng thông-Sửa xong cáp quang biển AAG, Internet đi quốc tế trở lại bình thường