bang New Jersey-Mỹ: Xả súng tại tiệc gia đình có 'hàng trăm người tham dự'