băng đảng xã hội đen-Sợ Covid-19 lây lan, băng đảng xã hội đen Brazil áp đặt giờ giới nghiêm