bạn trọ vô ý thức-Drama kinh điển khi ở trọ: Tầng trên 'tặng' rác xuống tầng dưới, khi bị ý kiến thì thái độ cực lồi lõm