bàn thờ-Đặt bàn thờ trên nóc tủ và những lỗi sai tai hại khiến tiền bạc đội nón ra đi