bàn thờ-5 vị trí thuộc cung 'hao tài', đặt bàn thờ ở đây dù có cầu khấn tứ phương vẫn muôn đời nghèo đói