bản quyền World Cup-Thái Lan mua thành công bản quyền World Cup 2022 vào giờ chót với giá 33 triệu USD