bắn pháo hoa-Bất chấp lệnh cấm, pháo lậu vẫn rực trời