bán người yêu-Truy tố kẻ dùng súng AK bắn bạn gái rồi tự sát