bắn người-Nhóm sát thủ bắn người ở Ninh Hiệp đã sa lưới như thế nào?