bán kết World Cup 2018-ĐT Anh thua Croatia vì phải mặc áo đấu màu trắng?