bán kết-Báo Thái Lan bi quan: 'Vận mệnh trong tay U22 Việt Nam'