Ban huấn luyện-Tuyển Việt Nam loại 10 cầu thủ trước khi sang UAE