bạn học-Quen nhau qua mạng, cùng nhau ôn thi, đôi bạn đỗ đại học Y