bạn gái Quang Hải-Bồ mới Quang Hải âm thầm thả like bình luận bênh vực mình trong vụ 'khịa' Nhật Lê, còn hứa sẽ 'iu thương' bạn trai