bạn gái Quang Hải-Đã rõ vụ có tư tình với Huyền My nhưng Quang Hải vẫn than cô đơn xuyên V-day: Anh tính chày cối với hội FA đến bao giờ?