bạn gái mẫu tây-Soái ca sân cỏ là vậy nhưng về nhà thì Dũng 'gôn' cũng chỉ là phận 'cá con'