bạn gái diễn viên Hải Đăng-Bị liên tục quấy rối cuộc gọi, bạn gái cố diễn viên Hải Đăng bức xúc sẽ nhờ công an vào cuộc