bạn gái-Cực phẩm 'Người Ấy Là Ai' thừa nhận từng 'bắt cá nhiều tay'