Bản đồ-Nghi án tiêu cực, HLV B.Bình Dương cho Tấn Trường tạm nghỉ