bắn chết bạn gái-Nghịch súng khi đang say rượu, người đàn ông TQ bắn chết bạn gái