bắn chết 2 người trước cổng nhà-Nguyên nhân vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Mâu thuẫn chuyện sang tên bìa đất