bản cam kêt-Bé trai phải viết bản cam kết vì bị bắt được trộm vặt đồ đạc của gia đình và hàng xóm, danh sách thống kê 'tang vật' khiến ai nấy giật mình