Ban bố tình trạng khẩn cấp-Phạt đến 30 triệu đồng nếu không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người