Bamboo Airways-'Nội chiến' hiển thị giá vé tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam