Bamboo Airways-Bị hủy chuyến sau sự cố hạ cánh lệch đường băng, khách được hoàn tiền