bấm biển xe máy-Đăng ký xe máy ở công an xã, người đàn ông bất ngờ bấm được biển ngũ quý 6