Bale-Người đại diện của Bale gây sốc với tuyên bố: 'Real nên hôn lên sàn nhà nơi Bale đi qua'