bãi rác Nam Sơn-Người dân thu dọn lều bạt, cho xe vào bãi rác Nam Sơn