bãi đỗ xe-Cửa hàng ở Sài Gòn giữ xe giá 200.000 đồng bị phạt 22,5 triệu