Bạch Mai-Xác định được hơn 100 trường hợp F1 và gần 200 F2 của bệnh nhân 237