bách hóa xanh-Thanh niên đột nhập Bách Hóa Xanh trộm 7 thùng bia, nước xả vải...