bác sĩ trẻ bị ung thư ruột-Bác sĩ 38 tuổi bị ung thư ruột giai đoạn cuối chỉ vì bỏ qua dấu hiệu này