Bác sĩ thẩm mỹ-Vì sao ông Chiêm Quốc Thái quyết không 'buông' bác sĩ Hoa Sen?