bác sĩ tâm lý-Cực chẳng đã giúp chồng cai nghiện… bóng đá