bác sĩ phẫu thuật-Haiti: Giám đốc bệnh viện bị bắt cóc giữa đại dịch COVID-19