bác sĩ Hoàng Công Lương-Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương mãn hạn tù, trở về đoàn tụ cùng gia đình