bác sĩ Hoàng Công Lương-Bộ Y tế tìm thấy chứng cứ quan trọng bị tiêu huỷ trong vụ BS Hoàng Công Lương