bác sĩ Hoàng Công Lương-Luật sư lên tiếng và tiết lộ thái độ của Hoàng Công Lương sau phán quyết 30 tháng tù