Bác sĩ dỏm điều trị F0-Bí thư TP.HCM chỉ đạo Công an 'làm đến nơi đến chốn vụ ‘giả bác sĩ' điều trị F0'